Psychoterapia grupowa

Kwalifikacje zawodowe

 

Szkolenia z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej:

 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w sektach – szkolenie prowadzone przez dr Dariusza Kuncewicza – 4 godz.
 • Choreoterapia – szkolenie prowadzone przez dr Zofię Aleszko – 36 godzin
 • Trening Zastępowania Agresji – szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”, prowadzone przez Andrzeja Kołodziejczyka i Elżbietę Potempską – 90 godzin
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, prowadzone przez prof. Martę Bogdanowicz – 25 godzin
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin – szkolenie zorganizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, prowadzone przez mgr Marię Bulińską – 20 godzin
 • Trening umiejętności wychowawczych – szkolenie zorganizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, prowadzone przez mgr Marię Bulińską – 24 godziny
 • Diagnoza i terapia dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego – szkolenie zorganizowane przez Fundację Dzieci Niczyje, prowadzone przez Jolantę Zmarzlik i Beatę Pawlak – Joradan – 15 godzin
 • Praktyka pracy z osobami stosującym przemoc – szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 15 godzin
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dzieci, w ramach możliwości placówki oświatowej (szkoły) – zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębica – 4 godziny
 • Przemoc, agresja, autoagresja – warsztaty z zakresu psychiatrii wieku dziecięcego zorganizowane w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dębicy, prowadzone przez dr n. med. Macieja Pileckiego – 10 godzin
 • Zaburzenia u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, diagnoza, leczenie. Zaburzenia depresyjne, mutyzm wybiórczy – szkolenie zorganizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”, prowadzone przez dr n med. Artura Kołakowskiego – 10 godz.
 • Zaburzenia odżywiania – szkolenie zorganizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”, prowadzone przez dr n med. Artura Kołakowskiego – 10 godz.
 • Grupa Balinta – szkolenie w trakcie stażu w Zakładzie Psychoterapii, prowadzone przez mgr Joannę Zgdud – 18 godzin
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – szkolenie zorganizowane przez PM GROUP LAAX, prowadzone przez mgr Elżbietę Komarnicką i mgr Tadeusza Plańskiego – 112 godzin
 • Szkolenie dla Kandydatów na Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia – zorganizowane przez Akademię Biznesu MDDP – 15 godzin
 • Akademia Coachingu – 60 godzinne szkolenie z podstaw coachingu:
 • - Standardy w pracy coacha ICF – budowanie kompetencji – prowadzone przez Sylwię Rogalę – Marciniak – 20 godz.
 • - Budowanie relacji w procesie coachingu. Obecność i komunikacja coachingowa – prowadzone przez Hannę Caplewską – 20 godz.
 • - Proces uczenia się. Projektowanie działań, realizacja celów przez klienta – prowadzone przez Agnieszkę Bugaj – 20 godz.

 

Wykształcenie:

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2015)
 • Studia podyplomowe z Life Coachingu – UŁ (2014 – 2015). Certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji coachingowych.
 • Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży – roczne szkolenie – (2012)
 • Całościowy 4 letni Kurs Psychoterapii – CM UJ – (2002 – 2006)
 • Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego (2004)
 • Uczestnictwo w seminarium doktoranckim z psychologii społecznej i psychologii religii – KUL (2000 – 2004)
 • Psychologia – studia magisterskie – KUL (1995 – 2000)

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie – 4 lata

 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Straszęcinie – 8 lat

 • Praca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy – 7 lat

 • Prowadzenie Gabinetu Psychoterapii – od 2007 r.

 • Wykonywanie badań psychologicznych kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) - od 2006 r.

Wyróżnienie:

 • Nagroda Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą – X 2013 r.

 

Szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej:

 • Test Plam Atrametnowych Rorschacha – w ramach zajęć: „Metody projekcyjne” w trakcie studiów magisterskich – 60 godzin
 • Test Barw Lüschera – w ramach zajęć: „Rozwój w psychoterapii” w trakcie studiów doktoranckich – 30 godzin
 • Osobowość z pogranicza a zaburzenie afektywne dwubiegunowe – podobieństwa, różnice, trudności diagnostyczne i terapeutyczne – szkolenie zorganizowane przez Centrum CBT – 4 godz.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza psychologiczna – szkolenie zorganizowane przez Centrum CBT, prowadzone przez mgr lek. Agnieszkę Pisulę – 20 godzin
 • DSM – IV – TR – szkolenie w diagnozie klinicznej zorganizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, prowadzone przez mgr Milenę Karlińską – 45 godz.
 • Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Drzewa – szkolenie prowadzone przez mgr Elżbietę Dajek – 10 godz.
 • Pomiar Inteligencji Emocjonalnej i Kompetencji Społecznych – 2 dniowe szkolenie zorganizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, prowadzone przez prof. Annę Matczak
 • MMPI 2 – szkolenie doskonalące umiejętność badania, interpretacji i opracowywania wyników, prowadzone przez mgr Marka Matkowskiego – 14 godzin

 

Ukończone praktyki i staże:

 • Praktyki studenckie w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – 1 mies (160 godz)
 • Staż w Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 2 mies. (240 godz.)
 • Staż na Oddziale Młodzieżowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – 1 mies. (120 godz.)

 

 Udział w konferencjach:

 • Stop przemocy w szkole i na ulicy – II Międzynarodowa Konferencja TZA, 24 – 26. 11. 2003.
 • Dziecko w terapii – Konferencja w ramach XVI dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii – 17. 02. 2007.
 • Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym – II Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego – 24. 11. 2012.
 • Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty, a dobrem systemu. Dylematy etyczne w psychoterapii - Konferencja 3 Sekcji – 16 - 18. 10. 2016.

 

Certyfikat
Borderline-a-CHAD
Akademia-Sylwia
Akademia-Hania
Akademia-Agnieszka
Adolescencja-w-ujeciu-psychoanalitycznym
Zespol-nadpobudliwosci-psychoruchowej
Zaburzenia-odzywiania
Zab-depresyjne-mutyzm-wybiorczy
Wykorzystywanie-seksualne
TZA-ART
TZA-1
Trening-umiejetnosci-wychowawczych
Test-Drzewa
Terapia-dzieci-moczacych-sie
Staz-w-oddziale-mlodziezowym
Staz-w-II
Staz-w-I
SORE
Sieciowanie
Sekty
Przemoc-agresja-autoagresja
Przeciwdzialanie-przemocy
Praktyka-pracy-z-osobami-stosujacymi-przemoc
PPP-Dzieci-i-mlodziezy
Nagroda
MMPI-2-1
Mianowanie
Life-Coaching-kompetencje
Metoda-Weroniki-Sherborne
Life-Coaching-2
Life-Coaching
Kurs-psychoterapii
KUL-zaswiadczenie
Inteligencja-emocjonalna-i-kompetencje-spoleczne
Dziecko-w-terapii
Grupa-Balinta
Dyplom
DSM-IV-TR
Choreoterapia-II
Choreoterapia-I