Psychoterapia grupowa

Oferta

  • Psychoterapia nerwic, depresji, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania i in. trudności emocjonalnych

  • Life coching, coaching rodzicielski

  • Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych, kryzysowych

•	Poradnictwo psychologiczne w sytuacjach trudnych