Psychoterapia grupowa

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty różnie jest rozumiany, mi bliskie jest takie jego rozumienie, które nie tyle kładzie nacisk na powierzchowne obszary osobowości, co na głębokie. Aby je rozwijać pomocne mogą być praktykowanie pewnego prostego ćwiczenia psychologicznego oraz muzyka.

wędrówka po górach